(Ver)wilde(rde) katten

Verwilderde katten zijn van niemand. Ze kunnen helaas niet meer in huis bij mensen worden geplaatst en veel andere mogelijkheden zijn er ook niet voor ze. Terugplaatsen, na sterilisatie of castratie, is vaak de enige effectieve en diervriendelijke methode. Ze wegvangen om te euthanaseren biedt geen oplossing. Binnen de kortste keren zullen andere zwerfkatten op de leeggekomen plekken komen. De problemen zouden zich herhalen. Gebeurt er niets, dan zal de populatie alleen maar groter worden.

In een buurt waar zwerfkatten zitten, is meestal ook iemand aanwezig die hen voeding verschaft en zich over hen ontfermt. Probeer met deze persoon afspraken te maken i.v.m. een sterilisatieactie en een vaste voedingsplaats die ook proper gehouden wordt.

Niemand heeft graag zwerfkatten in zijn tuin. Samen kunnen we hier iets aan doen.  Het Poezenhuis kan geen wilde of verwilderde katten opvangen, daarvoor zijn we niet uitgerust.  We kunnen je wel aan info helpen. 

  1. Sterilisatie/castratie van de eigen huiskat is een eerste grote stap. Veel zwerfkatten zijn ofwel ooit zelf een huiskat geweest of zijn nakomelingen van een huiskat.
  2. Daarnaast is het een goede zaak om gemeenten te overtuigen om een zwerfkattenbeleid op te zetten: vangen van de zwerfkatten, castreren/steriliseren en daarna terug uitzetten op de plaats van de vangst. Wij helpen met alle plezier door de nodige voorbeelddocumenten voor de gemeente te verschaffen.
  3. Kunnen de dieren om een of andere reden niet worden teruggeplaatst (kattenhaters in de buurt, gevaarlijke leefsituatie …), dan zoekt men naar een boerderij of een paardenstal waar ze een veilig onderdak kunnen krijgen.

Wie richt zich op zwerfkatten?

HIV-/aids-besmette poezen

Ook die stumperds verdienen een plaatsje, want mits wat extra aandacht hebben zij nog een mooie toekomst voor zich: