Hoe vaak naar de dierenarts?

Minsten 1 keer per jaar.  Katten kunnen niet praten. Ze kunnen ons dus niet vertellen dat ze ergens pijn hebben, zich niet lekker of fit voelen. De meeste baasjes zijn gelukkig oplettend genoeg om in de gaten te hebben dat hun kat niet helemaal lekker in zijn vel zit, maar niet elke aandoening is even gemakkelijk waar te nemen en niet iedere kat laat problemen even duidelijk zien.

Belangrijk:
1) Katten uiten pijn niet altijd op een voor ons herkenbare manier.  Spinnen wordt nl. ook gebruikt bij pijn.
2) Gedragsproblemen hebben in meer dan 50% van de gevallen medische oorzaken!  Dring aan op een volledig bloed- en urineonderzoek (en andere) om zeker te zijn.  Het is niet de eerste kat die medische problemen heeft die niet ontdekt worden omwille van geen grondig onderzoek.

Sommige problemen ontstaan bovendien geleidelijk, met de kans dat je de veranderingen niet of nauwelijks opmerkt, juist omdat je je kat iedere dag ziet. Om al die redenen is het echt verstandig om minimaal 1 x per jaar je kat te laten nakijken door een dierenarts.

Een jaarlijkse gezondheidscheck is bedoeld om, samen met jou, eventuele problemen in een vroeg stadium te ontdekken, te onderkennen en eventueel te behandelen. Maak voorafgaand aan het consult een lijstje met dingen die je opgevallen zijn, of vragen die je wilt stellen. Je eigen waarnemingen zijn minstens zo belangrijk als het onderzoek zelf!


Waar let de dierenarts dan op?

Allereerst zal de dierenarts je vragen naar gedrag, eetlust, drinken, ontlastings- en plaspatroon, beweging en fitheid van je kat. Als er naar aanleiding van je antwoorden klachten naar boven komen, dan kan de dierenarts zich daar extra op richten tijdens het lichamelijk onderzoek.  Bij het lichamelijk onderzoek wordt gekeken naar:

Algehele conditie
Is je kat goed op gewicht. Indien je kat te zwaar is, waar kan dit dan aan liggen?

Conditie van vacht en huid
Huidklachten kunnen duiden op stofwisselingsproblemen, voedingsfouten, parasitaire infecties, etc. Het is dus een belangrijke graadmeter voor de gezondheid van de kat.

Gebit en tandvlees
Ontstoken tandvlees, tandplaque, tandsteen, ontstekingen in de bek, beschadigde of loszittende elementen kunnen klachten veroorzaken als stank uit de bek, slechte eetlust, nierproblemen of hartproblemen. Een schoon, gezond gebit en gezond tandvlees zijn dus van groot belang voor de algehele gezondheid van je kat! Bij katten kunnen ernstige problemen in de bek ook aanleiding zijn voor een minder goede vachtverzorging door de kat zelf.

Ogen
Ziet je kat nog wel goed? Zijn de ogen schoon en niet ontstoken? Aandoeningen als staar kunnen voorkomen als ouderdomsprobleem, maar ook veroorzaakt worden door suikerziekte!

Oren
Zijn de oren schoon, is er sprake van overmatig oorsmeer of oorontstekingen? (chronisch ontstoken oren zijn niet alleen pijnlijk maar kunnen bv. bij honden ook wijzen op een voedingsallergie …)

Bewegingsapparaat
Alle gewrichten worden nagekeken op beweeglijkheid, zwelling en pijnlijkheid, maar er wordt ook gekeken naar de bespiering van de poten. De wervelkolom wordt ook gecontroleerd op beweeglijkheid en pijnlijkheid. Veel katten uiten immers geen pijn.  Als er een probleem is van het bewegingsapparaat dat niet direct leidt tot kreupelheden, is het gemakkelijk over het hoofd te zien door het baasje.

Hart en circulatie
Het hart wordt geluisterd, de pols wordt gevoeld en er wordt gekeken of de kleur van de slijmvliezen goed is. Soms is nader onderzoek nodig in de vorm van een ECG, echo of röntgenfoto om hartproblemen op te sporen, maar bij een lichamelijk onderzoek kan in ieder geval duidelijk worden of er problemen op dit gebied aanwezig kunnen zijn.

Luchtwegen
Er wordt gekeken naar neus uitvloeiing, de keel wordt bekeken en gevoeld en de longen worden geluisterd.

Buikorganen
De buik wordt gevoeld, waarbij gelet wordt op abnormale verdikkingen, verhardingen en/of pijnlijkheid bij het voelen.

Bultjes
Het hele lichaam wordt onderzocht op bultjes en dergelijke.

Indien er bij de gezondheidscheck afwijkingen gevonden worden of je hebt dingen over je kat verteld die daar aanleiding toe geven, kan er worden besloten om aanvullend onderzoek te doen in de vorm van bloedonderzoek, urineonderzoek, röntgenonderzoek of echografie.

Sommige dierenartsen doen bij oudere dieren standaard een bloedonderzoek (en een urineonderzoek), omdat op oudere leeftijd bijvoorbeeld vaker nierproblemen gezien worden en er vaak pas in een later stadium klinische klachten door ontstaan.

Bron: Catspiration