Adoptievoorwaarden

We juichen adoptie van ganser harte toe, maar een dier is geen speelgoed, dus denk er minstens 2 keer over na. Het wordt immers je huisgenoot voor de komende 15 tot 20 jaar.  We adviseren ook om 2 kittens samen te adopteren.  Een kitten alleen kan bv. wel als er al een poes aanwezig is of bij mensen die veel thuis zijn.
Waarom is dat ons advies?

Ken jezelf

Aanvullend op de in te vullen vragenlijst hierna geven we nog een paar punten mee:
- Welk type kat zoek je: een jong dier of een oudere kat; een rustige kat of een levendig beestje?
- Heb je nog andere huisdieren? Doe je die een plezier met een nieuwe huisgenoot? Een oude kat kan meestal niet echt lachen met een hyperactieve soortgenoot.
- Is er een drukke baan vlakbij?
- Heb je binnenkort verhuisplannen? Dan stel je de adoptie best even uit.
- Ben je huurder? Kijk even in je huurcontract of dieren wel toegelaten zijn.
- Ben jij of iemand van het gezin allergisch aan katten?
- Zijn er (heel) kleine kinderen in huis?  Een kitten is geen speelgoed of popje, als ouder dien je er dan over te waken dat het diertje bv. zijn rust krijgt.
- Is het de bedoeling dat de kat vaak alleen blijft (overdag/’s nachts)?  Dan zijn 2 kittens zeker aangewezen.
- Heb je een oplossing voor de vakantieperiode?
- Heb je stilgestaan bij de kosten (voeding, kattenbakzand, dierenartsbezoek, vaccinatie, medicatie ...)?

Jaarlijks worden massa’s dieren gedumpt in asielen o.a. omdat ze niet voldeden aan de verwachtingen van de eigenaar. Meestal gaat het dan om dieren die zeer jong in huis werden gehaald met de intentie om ze “naar de hand te zetten”. Maar een kitten, hoe jong ook, heeft een karakter dat zich sowieso zal uiten rond de leeftijd van 5 à 6 maanden. Hou hier rekening mee.

Indien je volledig achter je overdachte keuze staat om een nieuwe kat een warme thuis te geven, dan helpen wij je graag verder!

Belangrijk! Aangezien we zowel voor jou als voor het katje een goede match willen, vragen wij vooraf altijd wat achtergrond informatie.  Dit helpt ons om te kijken welke diertje eventueel goed bij jou zou passen. 

Heb je dus interesse in de mogelijke adoptie van een van onze lieverds,  graag dan eerst één van deze vragenlijsten invullen (we ontvangen die onmiddellijk online, je hoeft die niet te mailen).

Hartelijk dank!  Uiteraard betekent dit niet dat je verplicht bent om een dier te adopteren, wij gebruiken dit enkel als hulpmiddel.

Waar zorgen wij voor?

De dieren verblijven bij opvanggezinnen zodat ze de best mogelijke opvolging en socialisatie krijgen.  Bezoek verloopt via het opvanggezin.  Zij kunnen jou, als adoptant, de beste informatie geven over karakter, gedrag enz.  Onze opvanggezinnen hebben ons volstrekte vertrouwen om te beslissen of de diertjes een goeie match zijn voor een bepaalde persoon of gezin.  Op die manier krijgen we gelukkige mensen én dieren. :-)

Onze dieren zijn ontwormd, ontvlooid, eenmalig gevaccineerd (kattenziekte en niesziekte) en gesteriliseerd voordat ze naar hun nieuwe thuis vertrekken. Tevens zijn de dieren gechipt, geregistreerd op onze opvang en getest op aids en leucose. Al onze katjes boven de 8 jaar krijgen en algemeen bloedonderzoek. Op deze manier proberen we te voorkomen dat onze adoptanten voor verrassingen komen te staan.  Dit alles is inbegrepen in de adoptiebijdrage. 

Indien het dier binnen een week na aanschaf ziek zou worden, dan kan de adoptant het katje - uitsluitend na overleg met onze opvang - bij een aan de opvang verbonden dierenarts laten behandelen. De kosten van deze behandeling worden enkel dan door ons betaald.

De adoptiebijdrage is verschillend naargelang de leeftijd van het dier en bedraagt voor:

- een kitten, kater of kattin tot 5 jaar:  140 euro*
- een dier van 5-8 jaar: 110 euro*
- een dier van +8 jaar: 90 euro*

* Indien de tweede basisvaccinatie (4 weken na de eerste) ook door de opvang gegeven wordt, zal deze kostprijs van 15 euro bij de adoptiebijdrage gerekend worden.

Wat vragen we van onze adoptanten?

  1. Als adoptant beloof je om het dier een goede en liefdevolle thuis te geven.
  2. Je draagt er zorg voor dat het dier alle nodige medische verzorging krijgt, goede voeding alsmede de jaarlijkse vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van het dier en zijn omgeving.
  3. Onze dieren zijn 'huis'dieren, het is niet de bedoeling dat ze altijd buiten moeten verblijven.  Als het niet anders kan en het dier toch tijdelijk buiten moet blijven: er dient voor het dier een degelijke schuil- en verblijfplaats voorzien te worden, aangepast aan alle weersomstandigheden bv. tuinhuis, garage ... met kattenluik, evenals permanente toegang tot water en eten.  (Een kartonnen of andere doos is géén degelijke beschutting.)
  4. Het plaatsen van een chip is wettelijk verplicht sinds september 2014. Een verloren dier kan immers veel sneller met zijn baasje herenigd worden dankzij het chipnummer.
  5. De opvang is niet aansprakelijk voor medische kosten of welke andere kosten dan ook die gemaakt worden na overdracht van het dier aan de adoptant.
  6. Indien je, door welke omstandigheden dan ook, afstand wil/moet doen van het dier, neem dan eerst contact op met onze opvang zodat wij in de mate van het mogelijke kunnen helpen bij de herplaatsing. De betaalde adoptiebijdrage kan evenwel niet teruggegeven worden, tenzij vooraf duidelijk een proefperiode is afgesproken.
  7. Verander je van adres, e-mail of telefoonnummer, laat het ons dan even weten. Zo kunnen we de nieuwe gegevens aanpassen in onze administratie.
  8. De adoptiebijdrage is een bijdrage in de algemene kosten van de opvang. Onze kosten per opgevangen dier zijn spijtig genoeg hoger dan de bijdrage.
  9. Helga’s Poezenhuis Opvang heeft het recht om binnen 1 jaar na ondertekening van het adoptiecontract te beoordelen of dit wordt nageleefd.  Als er inbreuken worden vastgesteld, heeft de opvang het recht de kat(ten) in beslag te nemen zonder enige schadeloosstelling of vergoeding voor de adoptant.
  10. En niet onbelangrijk: als er een probleem is, bel ons, we proberen dan een oplossing te zoeken.

Elke adoptant wordt automatisch ingeschreven in onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. Heb je dit liever niet, dan kan je meteen via de eerste nieuwsbrief laten weten dat je deze niet meer wenst te ontvangen.